Rejsebetingelser | mindventure.dk

Rejsebetingelser

Mindventure henholder sig til nedenstående rejsebetingelser:

Mindventure er underlagt ”Lov om pakkerejser”, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse.

I forlængelse af lovgivningen om udvidet ansvar for rejsearrangører har Mindventure tegnet en særlig, udvidet ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S. Mindventure er endvidere medlem af Rejsegarantifonden og har medlemsnummer 2921.

Det er dit eget ansvar at have sat dig ind i og accepteret nedenstående betingelser inden afrejse. Endvidere har du som rejsende pligt til at læse alle relevante oplysninger og billetter vedr. rejsen.

FORVENTNINGSAFSTEMNING

Inden du booker, vil du telefonisk og skriftligt gennemgå en forventningsafstemning. Du skal skrive under på forventningsafstemningen for at kunne booke et Mindventure.

BOOKING
Du kan kun booke din rejse pr. telefon. Efter du har booket, modtager du en faktura pr email. Ved betaling af fakturaen accepterer du samtidig Mindventures rejsebetingelser. Når fakturaen er betalt, modtager du et spørgeskema, hvor du bl.a. skal udfylde dine pasoplysninger til booking af flybilletten. Spørgeskemaet skal udfyldes senest 5 dage efter, fakturaen er betalt, så flybilletterne kan bestilles. Husk at informere Mindventure om eventuelle ændringer af din mailadresse og telefonnummer frem til afrejse.

Bemærk, du skal have adgang til internettet for at kunne modtage din afrejseinformation og printe din billet eller se din billet elektronisk.

Ved modtagelse af betaling bekræfter Mindventure din booking via email. Først angivne person ved booking betragtes som den kunde, hvortil alt korrespondance og betaling vedrørende rejsen vil ske.

Rejseplan, pakkeliste og praktisk oplysninger vedr. din rejse kan findes på Mindventure hjemmesiden.

Flybilletter vil blive sendt direkte til emailen, som du og dine medrejsende har oplyst på spørgeskemaet ca. 10 dage før afrejse. DET ER DIT EGET ANSVAR AT MEDBRINGE EN UDPRINTET ELLER ELEKTRONISK UDGAVE AF FLYBILLETTEN.
Forlængelse af fly eller køb af produkter sker via telefon. En eventuel ekstra faktura vil blive tilsendt til din email.

AFBESTILLINGSFORSIKRING
Mindventure tilbyder med vilje ikke afbestillingsforsikring.

MINDVENTURE RABATPOLITIK

“Early Bird”
Tidlige bookinger giver mig de bedste muligheder for at planlægge et Mindventure godt, sikre reservationer på de bedste overnatningssteder og få solide aftaler med vores samarbejdspartnere i alle led af kæden under forberedelsesfasen.

Det skal derfor være en fordel for dig at booke din rejse tidligt, da du samlet set bidrager til, at turen bliver bedre for alle.

Booker du din rejse i god tid, får du en early bird pris, og konceptet er efter først til mølle-princippet.

Hvis du venter med at bestille og som en af de sidste, skal du således være opmærksom på, at du formodentlig har betalt mere end nogle af dine medrejsende.

Early bird konceptet virker sammen med gruppebooking konceptet, og man kan således drage nytte af begge rabatter på samme tid.

“Gruppebooking”
Laver man en samlet booking for mere end en person på en gang, får man automatisk en rabat på DKK 2000 pr person. Det er den udgift, der bruges på markedsføring for at sprede informationen om Mindventure ud til den enkelte potentielle rejsende.
Hvis du har booket, eller tidligere har booket en rejse på et Mindventure og anbefaler et Mindventure til en ny rejsende, som efterfølgende booker, vil den nye rejsende få en rabat på DKK 2000 på sin bookning, da der ikke er brugt noget nyt beløb på at markedsføre til personen.
Endvidere gælder det også, at tidligere rejsende fra et Mindventure, der tager på et nyt Mindventure, automatisk får DKK 2000 i rabat, da der ikke er brugt noget nyt beløb på at markedsføre til personen.

BETALING

Du kan kun betale via bankoverførsel. Dette gøres for at gøre turen billigere, idet enhver transaktion vha. VISA/Dankort vil koste procenter i afgifter.

FRAVALG AF FLY

Det er muligt at booke nogle af vores ture uden fly. Såfremt du ønsker at fravælge fly, skal du kontakte Mindventure og høre nærmere om hvorvidt det evt. kan lade sig gøre på den pågældende tur og høre om der eventuelt vil være en prisreduktion for fravalg af fly.

Hvis du booker en tur uden fly, skal du møde resten af gruppen i lufthavnen på destinationen.

REJSEPLAN

Rejseplanen findes på Mindventure under den specifikke rejse.
Mindventure forbeholder sig ret til at ændre i såvel rute som flyselskab indtil 30 dage før afrejse. Eventuelle ændringer vil blive meddelt kunden pr email. Hvis ændringen er foretaget af Mindventure og medfører ændrede rejsedage, vil du få mulighed for at hæve købet. Desuden tager Mindventure forbehold for tidsændringer foretaget af flyselskabet op til afrejse.

INDIVIDUEL REJSEPLAN

Tidligere udrejse eller forlængelse af pakkerejsen kan ske mod en merpris, såfremt der er ledig flykapacitet og et gebyr på DKK 200 pr. person. Udgifter i forbindelse med forlænget ophold er for egen regning.

PAS & VISUM

Navne i pas skal være i overensstemmelse med de navne, som du er registreret med i Det Centrale Personregister. Det er dit eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan du risikere at få afvist ansøgning om visum.
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter afrejsedagen. Ved rejse til et Schengen land skal passet medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse.
Ovenstående krav vedrørende pas gælder kun for personer med dansk pas.
Udenlandske statsborgere bør konsultere deres egen ambassade eller konsulat for evt. specielle forhold.
Ved rejse til lande hvor visum skal søges inden afrejse, skal du selv stå for at søge visum.
Mindventure er ikke ansvarlig, hvis visum nægtes ved ambassaden. Du skal normalt påregne 30 dage inden afrejse for en visumansøgning.
De oplyste krav om visum er gældende, hvis man følger den af Mindventure opsatte rejseplan for rejsen. Forlænger man sit ophold eller ændrer på anden vis rejseforløbet, kan helt andre regler være gældende.

VACCINATION
Til visse rejser vil det være tilrådeligt at få foretaget vaccinationer. Hvilke vaccinationer, der er nødvendige, ændrer sig ofte med kort varsel. Kontakt derfor egen læge eller Serum Instituttet ca. 1 mdr. før afrejse eller før. Information om vaccination fra Mindventure skal betragtes som en service uden lægeligt ansvar.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Mindventure kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som und­ladelse heraf måtte med­­­føre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte for­ma­liteter, eksempelvis hjemtransport som følge af ugyldigt eller manglende pas eller visum.

REJSEFORSIKRING

Det er et krav for deltagelse, at du har en gyldig rejseforsikring. Det kan være en god ide at finde ud af, om du får din rejseforsikring gratis gennem fx Mastercard Gold eller lignende.

Rejsende, som ikke har tegnet en gyldig rejseforsikring, vil ikke kunne deltage på rejsen.Ved rejser inden for EU-lande skal du bruge det blå EU-sygesikringskort i samspil med din private rejseforsikring. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Hvis landets egne borgere skal betale for eksempelvis et lægebesøg eller en hospitalsindlæggelse, vil du som rejsende skulle betale tilsvarende. Udgifter til hjemtransport dækkes f.eks. ikke af det blå EU-sygesikringskort. Vær i øvrigt opmærksom på, at du er dækket forskelligt, afhængigt af hvor du rejser hen.

KRAV TIL DEN REJSENDE
Du skal som rejsende selv have alle formaliteter i orden, så de modsvarer de krav, der stilles for det land, hvortil der ønskes indrejse. Det betyder, at du selv skal sørge for at medbringe gyldigt pas, påtegnet evt. nødvendigt visum, samt have obligatoriske vaccinationer og andre forhold i orden, som vi har oplyst som nødvendige for rejsen.
Bemærk, det er dit eget ansvar at oplyse korrekt navn ved booking. Der skal være overensstemmelse med navnet i passet og det navn, der angives på din booking og efterfølgende på den tilsendte faktura. Evt. udgifter ved udstedelse af ny flybillet afholdes af den rejsende.
Mindventure tilbyder rejser, der kræver et vis for konditionsniveau. Det er derfor vigtigt, at du selv har sat dig ind i vores gradueringssystem som oplyst under praktisk info, og at den rejse, du tilmelder dig, ligger inden for din fysiske formåen.
Det er dit eget ansvar at printe billetter inden afrejse eller have den elektroniske version med i lufthavnen.

GRADUERINGSSYSTEM OG HELBRED

Det forventes, at du er sund og rask. Hvis du lider af kroniske sygdomme, er dårligt gående eller på grund af helbredsproblemer eller medicinindtag har behov for særbehandling, skal du oplyse dette allerede ved bestil­ling af rejsen.

For at deltage på Mindventuret, er det påkrævet at have en grundkondition der svarer til sværhedsgraden oplyst under praktiske oplysninger på den enkelte rejse.

Graduering: Let
Let vandring ad gode stier uden de store stigninger. Det bliver hårdt, hvis du ikke har en normal grundkondition.

Graduering: Middel
Moderat vandring ad fortrinsvis gode stier, men hvor længere stigninger kan forekomme. Det bliver hårdt, hvis du ikke har en normal grundkondition.

Graduering: Middelhård
Lidt hårdere vandring og af og til i vanskeligt terræn med lange opstigninger. Det bliver hårdt, hvis du ikke har en en god grundkondition.

Graduering: Hård
Krævende vandring i vanskeligt terræn med lange opstigninger. Det bliver hårdt hvis du ikke har en meget god grundkondition.

Mindventure forbeholder sig retten til at takke nej til en kunde, der vil bestille, men ikke lever op til kravene for at kunne deltage i et Mindventure. Dette vil gøres før nogen form for betaling er modtaget og i forbindelse med forventningsafstemningen.

ERSTATNINGSANSVAR
Erstatning for personskade og for skade på bagage er be­græn­set i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. Mindventure kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste an­komst­tider. Der ydes ikke refusion for eventuelle uud­nyt­tede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet, der ikke benyttes f.eks. pga. sygdom.

FEJL ELLER UOVERENSSTEMMELSER

Konstaterer du fejl eller uoverensstemmelser med ovenstående og det på fakturaen anførte — kontakt da straks Mindventure.
Mindventure tager forbehold for eventuelle trykfejl.

REJSEGARANTIFONDEN

Mindventure er medlem af Rejsegarantifonden under medlemsnummer 2921.

REKLAMATIONER

Eventuelle reklamationer skal øjeblikkeligt fremsættes under rejsen til guiden. Undla­del­se heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning.

Rekla­mation over fejl og mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til Mindventure senest tre uger efter rejsens afslutning.

Ved alle søgsmål mod Mindventure skal dansk ret anvendes. Klager der ikke kan afgøres af Pakkerejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten efter dansk ret. Mindventure følger altid Pakkerejseankenævnets afgørelse vedrørende en evt. klage.

REJSENS PRIS
Rejsens pris omfatter, hvor intet andet er anført, transport, lufthavnsafgift (medmindre andet er opgivet under “praktisk info”), passagerafgift (medmindre andet er opgivet under “praktisk info”), bidrag til Rejsegarantifonden, indkvartering, kost og drikkelse (medmindre andet er opgivet under “praktisk info”) og guide. Se endvidere “praktisk info” for services, som er inkluderede eller ikke inkluderede i rejsens pris.

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE
Hvis man rejser alene, vil man som udgangspunkt dele dobbeltværelse med en anden rejsefælle af samme køn, der også rejser alene.

Det er dog tit muligt, mod et tillæg, at få enkeltværelse.

Hvis du bestiller enkeltværelse, skal du være opmærksom på, at Mindventure generelt bruger mindre, ofte familiedrevne overnatningssteder på vores ture. Det er typisk disse overnatningssteder, der opfylder ønsker om beliggenhed i forhold kultur, stemning og intimitet. Når det kommer til værelser på disse steder, så er de meget ofte forskellige. Det gælder både størrelse, indretning, orientering i forhold til udsigt (hav, baggård, bjerge, nabohuse etc), balkon/ikke balkon etc. Det er desværre ikke muligt at differentiere værelserne på disse parametre. Da man primært bruger værelset til at sove i, så skaber det normalt ikke problemer.

Når man køber et enkeltværelse hos os, så betaler man for at have eget værelse, altså at man ikke skal dele med en anden person, som ellers er standard. Man betaler ikke for bedre værelser og bedre udsigt m.m.

DEPOSITUM

For at mindske administrationen, så prisen for et Mindventure kan holdes nede, betales der kun en gang, og det er det fulde beløb.

Hvis du alligevel stadig gerne vil betale depositum, vil jeg gerne være behjælpelig. Du skal så betale et depositum på 20 % af indbetalingen frem til 60 dage før afgang og ved 60 dage før afgang betale de resterende 80 %. Kontakt mig hvis du vil benytte dig af dette, ellers får du som standard tilsendt en faktura med det fulde beløb.

Ved indbetalingen bekræfter du samtidig, at du har gennemlæst og accepteret  rejsebetingelser.

Endvidere er det dit eget ansvar at kontrollere at alle oplysningerne, du anfører i det efterfølgende spørgeskema: navn, destination, dato og afrejselufthavn er korrekte.

AFBESTILLINGSREGLER

Afbestiller du din rejse, hvor der er mere end 60 dage til afrejse, er 20% af indbetalingen tabt.
Afbestiller du din rejse, hvor der er mellem 60 og 45 dage til afrejse, er 50 % af rejsens pris tabt.
Afbestiller du din rejse, hvor der er mindre end 45 dage til afrejse, er den totale pris for rejsen tabt.

På pakkerejser har den rejsende ret til at afbestille rejsen og få alle penge retur, hvis det danske Udenrigsministerium, Statens Serum Institut eller anden behørig myndighed efter aftalens indgåelse og 14 dage inden afrejse fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode pga. krig, borgerkrig, terror, smitsomme sygdomme, naturkatastrofer eller andre force majeure lignende omstændigheder jf. afsnit 10.

Dette gælder dog ikke, hvis den rejsende ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden var almindelig kendt via offentliggørelse i medierne eller via Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Strejke

I tilfælde af flystrejke eller anden strej­ke, der på­virker luftfarten, kan Mindventure være behjælpelig med ændring af flyreservation. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik, en strejke er en realitet, og udeluk­kende ifølge flyselskabets anvisnin­ger. Er en strejke varslet, men endnu ikke trådt i kraft, er det på den rejsendes egen regning, såfremt den rejsende ønsker at ændre eller annul­lere en reservation.

FLYSELSKABET

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens er­statningsregler som udgangspunkt for samtlige flysel­skaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention be­grænser er­stat­ningsansvaret for flyselskaber i tilfælde af død, legems­beskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger svarer til ca. kr. 107.000.

For danske flyselskaber samt flyselskaber med opera­tions­­licens udstedt i EU er der iht. EU Rådsforordning (EF) No. 2027/97 ingen begrænsning, hvis en passager bli­ver dræbt eller kommer til skade ved en ulykke om bord i et af deres fly. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatnings­ansvar, hvis den rejsen­des uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskuds­beløb til dækning af umiddelbare omkostninger. En sådan betaling kan dog kræves tilbage, hvis mod­ta­­ge­ren fejl­agtigt er blevet er­statningsberettiget, eller at beta­lingen over­stiger selska­bets erstatningspligt.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikker­heds­mæssige grunde forbudt at transportere farligt gods. Nærmere oplysninger fås ved hen­vendelse til flyselskabet eller Atlantis. Flysel­ska­­bets og dermed Atlantis erstatningsansvar for ødelagt eller bortkommen bagage er begrænset iht. EF-forordning (EU) 889/2002.

FORSINKELSER

Ved flyrejser kan der opstå forsinkelser eller en ændring af flyets rejserute, som Mindventure ikke har indflydelse på. Der ydes ingen kompensation fra Mindventures side, så­fremt forsinkelsen er af under 6 timers varighed iht. Lov om Pakkerejser. Derfra afregnes i halve og hele døgnandele. En døgnandel svarer ved en 6 dages rejse til 1/6 af rejsens værdi. Hvis den rejsende får refusion fra flyselskabet, modregnes det i døgnandelene, så Mindventure lider så lidt tab som muligt. Ved eventuel tabt arbejdsfor­tjeneste grundet forsinkelse skal den rej­sende kunne doku­mentere dette.

Hvis den rejsende planlægger videre transport efter an­komst til Danmark, må videre transport ikke have plan­mæssig af­gang tidligere end 2 timer efter planlagt an­komst.


UDEBLIVELSE

Rejsende, der udebliver fra aftalte afgangssteder eller rejse tidspunkter eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af proble­mer med pas, visum eller andre rejsedokumenter, kan ikke opnå nogen godtgørelse fra Mindventure.

CHECK-IN

Seneste rettidige check-in-tid i Europa er normalt en time før flyafgang, og uden for Europa er det ofte to timer før. Vær altid i lufthavnen i god tid og minimum 1½ time før flyafgang. Der kan være lange køer bå­de ved check-in og ved den efterfølgende sikkerheds­kon­trol. Bemærk venligst også, at check-in-tider kan æn­dres med kort varsel af luftfartsmyndighederne.

De anførte tider er lokale tider. Ændringer kan forekomme, såfremt rejseplanen er udarbejdet længe før (skift til og fra) sommertid eller ændringer i luftfartsselskabernes fartplaner, hvilket normalt sker 1. april og 1. oktober. Det er derfor vigtigt, at man kontrollerer afgangstiderne i de fremsendte afrejsedokumenter. Såfremt disse tider afviger fra rejseplanen, eller eventuelt en korrigeret rejseplan, bør man omgående kontakte Mindventure.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved udrejse/hjemrejse, mis­ter han retten til denne og må selv foretage transport for egen regning. Mindventure er uden ansvar for rej­sende, som ikke foretager rettidigt check-in.

MINIMUM ANTAL DELTAGERE

Der er altid garanteret afgang, også uanset om du blot kommer af sted 1 person.

REGLER FOR AFLYSNING AF REJSEN

En rejse kan blive aflyst ved uforudsigelige eller udefrakommende forhold, som er uden for Mindventures kontrol. I et sådan tilfælde vil du have ret til at få tilbagebetalt det indbetalte beløb for rejsen uden udbetaling af yderligere kompensation.

FLYTNING AF TUR/ NAVNEÆNDRING

Det er muligt at overdrage din tur til en anden mand. Det koster det, den nye flybillet til samme afgang koster, og vil derfor variere i pris. Det er også muligt at flytte tur, ændre dato og destination. Det koster et gebyr på DKK 400 pr. person + flybillettens pris, med mindre flybilletten ikke er bestilt endnu.
Det skal være inden 90 dage før afrejse.
Ved flytning af tur overføres det allerede indbetalte beløb til den nye tur, minus gebyr for flytning og evt. flybillet. Ved booking af den nye tur indbetales eller udbetales differencen i pris.
Bemærk! Hvis du flytter tur, betaler du den nye turs pris.

KONTAKT

Telefon: +45 27127838

E-mail: rolfejerskov@gmail.com

Web: www.mindventure.dk

Adresse:

Klerkegade 17b 3th,

1308 Kbh K

Danmark

Bankforbindelse

Spar Nord

Reg. nr.  9314

Kontonr. 2140090363

Rejsegarantifonden

Medlemsnummer: 2921

PERSONDATAPOLITIK

Cookies på Mindventure.dk

Når du benytter mindventure.dk, accepterer du vores persondata politik og brug af cookies.

Privatliv på mindventure.dk

Når du besøger vores hjemmeside, er du helt anonym. Vi får ingen data, der kan identificere dig personligt. Vi kan kun registrere din e-mail-adresse, hvis du selv oplyser den. Det sker, hvis du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbrev eller booker en rejse. Dit navn, din e-mail-adresse m.v. bliver ALDRIG videregivet eller solgt til tredjepart.

Cookies generelt
En cookie er en uskadelig tekstfil, som lagres i din browser, når du f.eks. bruger en given hjemmeside. Det er altså ikke et program eller lign., og den kan dermed ikke indeholde vira, malware eller andet, som kan skade dig eller din computer.

Hjemmesider bruger cookies til at udveksle informationer imellem dig og selve sitet samt gemme disse informationer til næste besøg. De oplysninger, der bliver gemt, er enten nødvendige for brugen af et website eller gør brugen nemmere.

Alle cookies på mindventure.dk er fuldt lovlige og bruges udelukkende til at forbedre brugervenligheden på vores site. Ingen cookies videresendes eller sælges til tredjepart.

For at registrere dit besøg og din brugeradfærd på mindventure.dk lagrer vi en cookie på din computer. Cookien kan ikke bruges til at indsamle oplysninger om dig eller de oplysninger, du har liggende på din computer.

Vi registrerer udelukkende, at du har besøgt vores hjemmeside, hvilke sider du ser, hvor ofte m.v. De oplysninger indgår i en samlet oversigt over alle brugernes adfærd på mindventure.dk, med det formål at forbedre vores hjemmeside til brugernes adfærd. Vi får derfor ikke oplysninger, der specifikt handler om din adfærd på mindventure.dk.

Dine personoplysninger
Mindventure ApS (”Mindventure”, ”vi”, ”vores”) respekterer privatlivets fred for vores kunder og besøgende på vores hjemmeside. Vores mål er derfor klart med denne politik: Vi ønsker – på en gennemskuelig måde – at beskrive for dig, hvordan vi indsamler, viser, overfører og gemmer dine oplysninger, så du føler dig sikker på, at dine personoplysninger er lagret sikkert. Mindventure udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med persondataloven (PDL) og de nye EU-regler for behandling af personoplysninger GDPR.

Dataansvarlig
Mindventure er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på denne hjemmeside.

Kontaktoplysninger
Du kan kontakte os via mail på rolfejerskov@gmail.com

Indsamling af personoplysninger
Hvad er en personoplysning?

Personoplysninger er al slags information, som direkte eller indirekte kan relateres til en fysisk person, der er i live, fx navn, personnummer, adresse, mailadresse og telefonnummer. Det gælder fx også billetnumre, krypterede data og forskellige typer af elektroniske identiteter som IP-numre, hvis de kan knyttes til fysiske personer.

Hvordan vi indsamler personoplysninger, og hvilke oplysninger vi indsamler
Mindventure indsamler personoplysninger på flere måder, men primært fra dig.

Oplysninger, som indsamles i forbindelse med bestilling og rejsen
Når du bestiller en rejse, indsamler vi personoplysninger fra dig – det er nemlig nødvendigt for at vi kan lave din bestilling og booke flybillet. Det gælder bl.a. navn, fødselsdato, pasnummer, alder og køn for alle rejsende, som er omfattet af bestillingen samt adresse og kontaktoplysninger for den hovedrejsende. Alle oplysninger indsamles ved hjælp af et elektronisk spørgeskema.

Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt
Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du kontakter os fx via kundeservice, mail, telefon eller på andre måder. Primært indsamler vi de personoplysninger, vi har brug for, så du kan få svar på dit spørgsmål eller behandle din sag. Det er oplysninger om navn og billetnummer. Afhængigt af hvordan du vælger at kontakte os, kan vi også indsamle kontaktoplysninger som mailadresse eller telefonnummer.

Ved personlig kontakt indsamler vi også andre personoplysninger, som du selv vælger at give til os. Det kan fx være oplysninger om allergi, medicinsk tilstand eller andre oplysninger om dig eller andre på din rejse, som er omfattet af bestillingen.

Oplysninger, som indsamles, når du abonnerer på vores nyhedsbrev
Hvis du vælger at abonnere på Mindventures nyhedsmails, indsamler vi din mailadresse for at kunne sende dig e-mails. Vi sender typisk nyhedsmails et par gange om året. Vores nyhedsmails indeholder bl.a. informationer om rejser og rejserelaterede produkter og indhold. De kan også indeholde konkurrencer, spørgeskemaer og reklamer for vores samarbejdspartnere.

Oplysninger, som indsamles ved anvendelse af vores digitale ydelser
Når du bruger en af vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om din brug af tjenesten. Nogle af disse oplysninger kan være personoplysninger, f.eks. dit IP-nummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søgninger du foretager og hvilke rejseprodukter, du er interesseret i.

Oplysninger, som indsamles fra en anden end dig
Ved bestilling og kontakt med os i forskellige sammenhænge kan det ske, at en person giver personoplysninger om en eller flere medrejsende. Vores udgangspunkt er, at den, der giver os sådanne oplysninger, har indhentet alle de medrejsendes samtykke til at give sådanne personoplysninger til os. Hvis du ikke selv har foretaget en bestilling, og en anden har foretaget en bestilling, hvor du indgår, indsamler vi personoplysninger om dig fra den pågældende person. Det samme sker, hvis en anden har været i kontakt med os på dine vegne.

Håndtering og lagring af personoplysninger

Mindventures juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger

Mindventure behandler dine personoplysninger i henhold til loven. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber, kan personoplysningen alligevel findes hos os til andre formål. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, såsom rejsevilkår.

Mindventure kan desuden behandle oplysninger, der er nødvendige for, at Mindventure kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser går forud for dette. De legitime interesser Mindventure forfølger er blandt andet statistik og markedsføring.

Administration af din rejse
For at kunne levere de rejseydelser, som du har bestilt hos os, bruger vi dine personoplysninger på forskellige måder. Vi bruger bl.a. oplysningerne til at udstede billetter og rejsedokumenter samt til at foretage hotelbestillinger og gennemføre betaling af de ydelser, du har bestilt.

Administration af din rejse indbefatter også brugen af dine oplysninger til bogføring, afregning, revision, kredit eller anden verifikation af betalingskort, immigration og toldkontrol.

Kundepleje
Vi bruger dine personoplysninger til at give dig service, hvis du kontakter os med spørgsmål, kommentarer eller reklamationer. Vi bruger dit navn og billetnummer til at identificere dig og din rejse. Vi bruger dine kontaktoplysninger, f.eks. mailadresse og telefonnummer, til at kontakte dig i tilfælde af spørgsmål og andre sager. Vi kan også bruge alle de andre personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, til at håndtere dit spørgsmål eller din sag, alt efter hvad der er relevant i en bestemt sag.

Udsendelse af information
Når du har bestilt en rejse med os, bruger vi dine personoplysninger til at sende bekræftelse, vigtige oplysninger om din kommende rejse og tilbud relateret til rejsen. Dette sker til den mailadresse, der blev oplyst, da du bestilte rejsen.

Når du er på vej hjem fra din rejse, får du et fysisk spørgeskema, hvor vi beder dig om at besvare spørgsmål om din rejse for at hjælpe os med at forbedre vores ydelser.
Vi sender information om afvigelser som f.eks. tidsændringer og andre ændringer i forhold til din rejse. Hvis informationen er kritisk, sendes det også over sms. Disse informationer sendes enten via mail, brev, sms eller telefonisk, afhængigt af ændringen og de kontaktoplysninger, som har vi har på dig.
Vi sender rykkere via mail.

Markedsføring
Kundeoplysningerne kan bruges af Mindventure i markedsføringssammenhæng i forbindelse med specifikke rejser inden for Mindventure

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine personoplysninger til at sende nyhedsbrevet til dig, og til at tilpasse indholdet i nyhedsbrevet til netop dig. Det gælder din mailadresse, oplysninger om din rejsehistorik, dit brugsmønster og dine præferencer. Ved hjælp af disse data giver vi dig de tilbud, som vi tror er mest fordelagtige for dig.

Udvikling af ydelser og service
Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler om vores kunder, til at udvikle og forbedre vores produkter og ydelser. Dette gælder vores digitale ydelser, hvor vi analyserer brugeradfærd for at udvikle, hvordan vi præsenterer oplysninger og kampagner samt udformer funktioner. Dette gælder også udviklingen af vores produkter efter kundernes behov og adfærd og f.eks. for at afhjælpe mangler eller forøge sikkerheden.

Hovedsageligt bruger vi anonyme eller anonymiserede data på et aggregeret niveau for at foretage denne type analyse. Det kan dog ske, at vi også bruger personoplysninger, som vi har indsamlet, hvis det anses for at være relevant.

Lovbestemmelser
Dine personoplysninger kan også blive behandlet for, at vi skal være i stand til at opfylde forpligtelserne i henhold til love og regler, f.eks. vedrørende sikkerhed og rapportering.

Lagringstider
Mindventure følger god praksis i rejsebranchen. Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på behandling.

Vi gemmer alle de personoplysninger, som vi indsamler, i vores kundedatabase. I kundedatabasen gemmes personoplysninger og rejsehistorik i syv år.

Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, gemmer vi dine kontaktoplysninger, så længe du vælger at fortsætte med at modtage nyhedsbrevet.

Mindventures tekniske og organisatoriske foranstaltninger for sikker behandling af dine personoplysninger
Vi foretager løbende foranstaltninger for at opfylde principperne om ”integreret databeskyttelse og databeskyttelse som standard”. Vi evaluerer løbende risici i den personoplysningsbehandling, der finder sted, og tager de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen.

Udlevering af personoplysninger
Apple

Vi anvender Google-produkter og systemydelser til vores interne arbejde. Det betyder, at dine personoplysninger bliver behandlet vha. Google, som har været brugt af os som databehandler. Personoplysningerne gemmes af Google i en cloud-tjeneste indenfor EU. Ved en større IT-incident kan Google overføre personoplysningerne til et tredjeland (dvs. et land udenfor EU/EØS). Denne overførsel sker kun for at beskytte data.

Aftalepartnere og IT-leverandører
Vi bruger en bred vifte af IT-services og IT-systemer i vores virksomhed. I nogle af disse gemmes og administreres personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv og sikkerheden for dine data i al håndtering. Systemerne er installeret lokalt hos os, og det er kun vores medarbejdere, som har adgang til disse oplysninger. I disse tilfælde er der ingen overførsel til tredjepart. Nogle systemer er cloud-løsninger. I disse tilfælde håndteres databehandlingen vha. cloud-løsningen.

Kundedatabase
I vores kundedatabase håndterer vi personoplysninger. Disse systemer er designet til at kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os, og til at kunne håndtere spørgsmål og kundepleje i forbindelse med udførelsen af disse ydelser. Disse systemer kan håndtere alle de personoplysninger, som vi indsamler og også bruges i vores markedsføring til dig.

Webanalysefirmaer
Vi bruger eksterne leverandører til analyse af brugeradfærd på vores hjemmesider og brugerfeedback. Disse virksomheder håndterer personoplysninger som personoplysningsassistent på vores vegne. De oplysninger, det drejer sig om, er først og fremmest oplysninger, der indsamles via cookies og håndteres på et anonymt og aggregeret niveau.

Kontaktydelser
Vi bruger cloud-løsninger til at sende information via email eller nyhedsbrev.

Leverandører af rejserelaterede ydelser
Hos Mindventure bruger vi leverandører og aftalepartnere for at kunne tilbyde nogle af de ydelser, som du har bestilt fra os. Det vil ofte være nødvendigt, at vi giver personoplysninger til disse, for at tjenesten skal kunne udføres.

Hoteller
Vi benytter hoteller på vores destinationer i både længere perioder og til individuelle bestillinger på kundens anmodning. Hotellerne, både indenfor og udenfor EU/EØS, har adgang til de personoplysninger, som er nødvendige for, at en bestilling skal kunne foretages. Det vil sige, når det er relevant med oplysninger om navn, fødselsdato, alder og køn for alle passagerer på bestillingen samt adresse og kontaktoplysninger for den hovedrejsende.

Flyselskaber
Vi tilbyder flyrejser med flere forskellige flyselskaber. Flyselskaberne får adgang til personoplysninger om de rejsende, der skal rejse med det pågældende flyselskab. Det er navn, fødselsdato, alder og køn for alle passagerer på bestillingen samt adresse og kontaktoplysninger for den hovedrejsende. Overførslen af oplysningerne sker direkte til flyselskabet eller med passagerlister, såkaldte paxlister.

Handlingsagenter
Afhængigt af hvilket flyselskab, der bruges til rejsen, og hvilken lufthavn rejsen afgår fra, benyttes forskellige former for handlingsagenter til at udføre tjenesteydelser i forbindelse med rejsen til lufthavnen. Det kan f.eks. dreje sig om check-in og bagagehåndtering. I forbindelse med udførelsen af disse ydelser kan handlingsagenten få adgang til visse personoplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre tjenesten.

Taxfree
Hvis du rejser med os, kan du forudbestille taxfreevarer via det pågældende flyselskabs partner for levering af taxfreevarer – afhængigt af hvilket flyselskab, der benyttes til din rejse. Leverandørerne af taxfreevarer kan få adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for, at bestillingen skal kunne håndteres. Du finder hver leverandørs persondatapolitik på deres hjemmeside.

Øvrigt
Hvis du bestiller andre rejserelaterede ydelser via os, både indenfor og udenfor EU/EØS, f.eks. udflugter eller andre aktiviteter, kan der i relevante tilfælde gives personoplysninger til den person, der skal udføre tjenesten, hvis det er nødvendigt for at levere den bestilte tjeneste. Det kan f.eks. være dit navn, fødselsdato, alder og køn for alle passagerer på bookingen, og adresse og kontaktoplysninger for den hovedrejsende.

Udlevering til tredje land
Da vi arrangerer rejser til hele verden, er nogle af vores partnere (som hoteller og flyselskaber) uden for EU/EØS-området. Det betyder, at personoplysninger kan blive overført til samarbejdspartnere i disse lande til samme formål, som beskrevet ovenfor, når det er nødvendigt for at levere den ydelse, du har anmodet om. Uanset hvilket land, som Mindventure sender dine personoplysninger til, har Mindventure en forpligtelse til at sikre, at der opretholdes et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger – hvilket Mindventure naturligvis vil gøre.

Dine rettigheder
Nødvendig håndtering af personoplysninger og håndtering på baggrund af samtykket

Persondatabehandling, der er nødvendig for at vi skal opfylde en aftale med dig, eller for at vi skal opfylde en juridisk forpligtelse, er tilladt uden samtykke. Hvis vi skal indsamle og håndtere dine personoplysninger til et andet formål, kræves derimod, at du accepterer behandlingen. Du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, når du benytter vores ydelser på mindventure.dk, ved kontakt med en af vores medarbejdere, hos en samarbejdspartner eller et rejsebureau.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, som du finder ovenfor under afsnittet ”Kontaktoplysninger”. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi slette personoplysningerne og afbryde den behandling, der blev omfattet af dit samtykke.

Det kan ske, at samme personoplysninger behandles både på baggrund af samtykket og fordi oplysningen er nødvendig, eller på grund af andre regler. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage og den behandling, som er baseret på samtykket, ophører, kan personoplysningerne stadig opbevares hos os til andre formål.

Ret til at få information om de personoplysninger, vi har gemt om dig
Hvis du vil have information om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, kan du sende en ansøgning om dette til den adresse, som du finder ovenfor under afsnittet ”Kontaktoplysninger”. Registerudtrækket leveres efter anmodning og er gratis.

Retten til indsigt er beskrevet i § 31 i PDL.

 Spar Nord Bank: 9314 2140090363

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Mindventure.dk ApS, Klerkegade 17b 3th, 1308 Kbh K

CVR: 39 62 52 53

Mobil: +45 27 12 78 38