MINDVENTURE METODEN

På et Mindventure arbejder du med dig selv som menneske gennem dialog. Du tager stilling til dine livsværdier, som er det vigtigste i dit liv, og på baggrund af dem ser du på mål. Vi veksler imellem metodiske tilgange under vandring og ved ophold.

Hvorfor vandre?
Pilgrimmene og store filosoffer som Platon, Sokrates, Aristoteles, Nietzsche og Kierkegaard vandrede for at opnå fordybelse og inspiration.
Den konstante mentale spejling, der sker når mennesker sidder over for hinanden og holder øjenkontakt, kan virke hæmmende for kreativiteten. På et Mindventure vandrer vi, fordi samtalen bliver lettere og det højner kreativiteten at vandre. Forskning viser, at vi får 60% flere kreative tanker når vi går (Stanford University).
Hvis vi tilføjer synergien fra gruppen og facilitatoren, samt eksponeringen fra kulturen og naturen over en uge, så er min erfaring at det bliver til betydeligt mere end 60%.

Hvorfor sokratisk dialog?
Den “kognitive tilgang” kendt fra psykologien har fået stor fremgang i den vestlige verden p.g.a. dens logiske og resultatorienterede fundament. Den kognitive tilgang bruger sokratisk dialog, der stammer fra oldtidens Grækenland.
Sokratisk dialog er et exceptionelt redskab, hvor man åbent og udømmende bliver ved med at spørge “hvorfor”, indtil man er nået ind til kernen af en motivation eller en værdi. Det er netop det vi vil på et Mindventure, og derfor vi bruger sokratisk dialog.

Hvorfor rejse i gruppe?
Når du er afsted på Mindventure er gruppen dit vigtigste redskab. Du kommer til at drage nytte af en enorm varme, inspiration og energi, der kommer fra en gruppe i et stadie af FLOW, når det fælles mål, er at skabe livsvarig værdi for den enkelte mand.

Mindventure Metoden

Er du enig med Nietzsche i, at tanker må frembringes i det fri? Se endnu mere omkring Mindventure metoden, sokratisk dialog og starten af paradigmeskiftet for hvordan vi danskere rejser!

Posted by Mindventure on Wednesday, December 19, 2018