Betingelser | mindventure.dk

Betingelser

Mindventure henholder sig til nedenstående betingelser:

Det er dit eget ansvar at have sat dig ind i og accepteret nedenstående betingelser inden start.

FORVENTNINGSAFSTEMNING

Inden du booker, vil du telefonisk og skriftligt gennemgå en forventningsafstemning.

BOOKING
Du kan kun booke pr. telefon. Efter du har booket, modtager du en faktura pr email. Ved betaling af fakturaen accepterer du samtidig Mindventures betingelser. Når fakturaen er betalt, modtager du et spørgeskema. Spørgeskemaet skal udfyldes senest 5 dage efter, fakturaen er betalt. Husk at informere Mindventure om eventuelle ændringer af din mailadresse og telefonnummer frem til start.

Ved modtagelse af betaling bekræfter Mindventure din booking via email. Først angivne person ved booking betragtes som den kunde, hvortil alt korrespondance vil ske.

Pakkeliste og praktisk oplysninger kan findes på Mindventure hjemmesiden.

Flybilletter står den enkelte deltager selv for at bestille.

AFBESTILLINGSFORSIKRING
Mindventure tilbyder med vilje ikke afbestillingsforsikring.

MINDVENTURE RABATPOLITIK

Der gives ikke normalt rabatter, da vi har givet produkterne den pris vi finder rimelig.

BETALING

Du kan kun betale via bankoverførsel. Dette gøres for at gøre turen billigere, idet enhver transaktion vha. VISA/Dankort vil koste procenter i afgifter.

PLAN

Planen findes på Mindventure under det specifikke Mindventure.

PAS & VISUM

Navne i pas skal være i overensstemmelse med de navne, som du er registreret med i Det Centrale Personregister. Det er dit eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan du risikere at få afvist ansøgning om visum.
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter afrejsedagen. Ved rejse til et Schengen land skal passet medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse.
Ovenstående krav vedrørende pas gælder kun for personer med dansk pas.
Udenlandske statsborgere bør konsultere deres egen ambassade eller konsulat for evt. specielle forhold.
Ved rejse til lande hvor visum skal søges inden afrejse, skal du selv stå for at søge visum.
Mindventure er ikke ansvarlig, hvis visum nægtes ved ambassaden. Du skal normalt påregne 30 dage inden afrejse for en visumansøgning.
De oplyste krav om visum er gældende, hvis man følger den af Mindventure opsatte rejseplan for rejsen. Forlænger man sit ophold eller ændrer på anden vis rejseforløbet, kan helt andre regler være gældende.

VACCINATION
Til visse rejser vil det være tilrådeligt at få foretaget vaccinationer. Hvilke vaccinationer, der er nødvendige, ændrer sig ofte med kort varsel. Kontakt derfor egen læge eller Serum Instituttet ca. 1 mdr. før afrejse eller før. Information om vaccination fra Mindventure skal betragtes som en service uden lægeligt ansvar.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Mindventure kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som und­ladelse heraf måtte med­­­føre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte for­ma­liteter, eksempelvis hjemtransport som følge af ugyldigt eller manglende pas eller visum.

REJSEFORSIKRING

Det er et krav for deltagelse, at du har en gyldig rejseforsikring. Det kan være en god ide at finde ud af, om du får din rejseforsikring gratis gennem fx Mastercard Gold eller lignende.

Rejsende, som ikke har tegnet en gyldig rejseforsikring, vil ikke kunne deltage på rejsen. Ved rejser inden for EU-lande skal du bruge det blå EU-sygesikringskort i samspil med din private rejseforsikring. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Hvis landets egne borgere skal betale for eksempelvis et lægebesøg eller en hospitalsindlæggelse, vil du som rejsende skulle betale tilsvarende. Udgifter til hjemtransport dækkes f.eks. ikke af det blå EU-sygesikringskort. Vær i øvrigt opmærksom på, at du er dækket forskelligt, afhængigt af hvor du rejser hen.

KRAV TIL DELTAGER
Du skal som deltager selv have alle formaliteter i orden, så de modsvarer de krav, der stilles for det land, hvortil der ønskes indrejse. Det betyder, at du selv skal sørge for at medbringe gyldigt pas, påtegnet evt. nødvendigt visum, samt have obligatoriske vaccinationer og andre forhold i orden, som vi har oplyst som nødvendige for rejsen.
Bemærk, det er dit eget ansvar at oplyse korrekt navn ved booking. Der skal være overensstemmelse med navnet i passet og det navn, der angives på din booking og efterfølgende på den tilsendte faktura. Evt. udgifter ved udstedelse af ny flybillet afholdes af den rejsende.
Mindventures kræver et vis for konditionsniveau. Det er derfor vigtigt, at du selv har sat dig ind i vores gradueringssystem som oplyst under praktisk info, og at det, du tilmelder dig, ligger inden for din fysiske formåen.

GRADUERINGSSYSTEM OG HELBRED

Det forventes, at du er sund og rask. Hvis du lider af kroniske sygdomme, er dårligt gående eller på grund af helbredsproblemer eller medicinindtag har behov for særbehandling, skal du oplyse dette allerede ved bestil­ling.

For at deltage på Mindventuret, er det påkrævet at have en grundkondition der svarer til sværhedsgraden oplyst under praktiske oplysninger.

Graduering: Let
Let vandring ad gode stier uden de store stigninger. Det bliver hårdt, hvis du ikke har en normal grundkondition.

Graduering: Middel
Moderat vandring ad fortrinsvis gode stier, men hvor længere stigninger kan forekomme. Det bliver hårdt, hvis du ikke har en normal grundkondition.

Graduering: Middelhård
Lidt hårdere vandring og af og til i vanskeligt terræn med lange opstigninger. Det bliver hårdt, hvis du ikke har en en god grundkondition.

Graduering: Hård
Krævende vandring i vanskeligt terræn med lange opstigninger. Det bliver hårdt hvis du ikke har en meget god grundkondition.

Mindventure forbeholder sig retten til at takke nej til en kunde, der vil bestille, men ikke lever op til kravene for at kunne deltage i et Mindventure. Dette vil gøres før nogen form for betaling er modtaget og i forbindelse med forventningsafstemningen.

FEJL ELLER UOVERENSSTEMMELSER

Konstaterer du fejl eller uoverensstemmelser med ovenstående og det på fakturaen anførte — kontakt da straks Mindventure.
Mindventure tager forbehold for eventuelle trykfejl.

REJSEGARANTIFONDEN

Mindventure er ikke medlem af rejsegarantifonden. Du bestiller udelukkende aktiviteter på destinationen. Resten er op til dig, men det vil være let for dig pga. det smidige koncept Mindventure er.

REKLAMATIONER

Eventuelle reklamationer skal øjeblikkeligt fremsættes til den ansvarlige. Undla­del­se heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning.

Ved alle søgsmål mod Mindventure skal dansk ret anvendes.

MINDVENTURE PRIS
Se “praktisk info” for services, som er inkluderede eller ikke inkluderede i prisen.

AFBESTILLINGSREGLER

Afbestiller du, hvor der er mere end 60 dage til start, er 20% af indbetalingen tabt.
Afbestiller du, hvor der er mellem 60 og 45 dage til start, er 50 % af indbetalingen tabt.
Afbestiller du, hvor der er mindre end 45 dage til start, er den totale indbetaling tabt.


UDEBLIVELSE

Hvis man udebliver eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af proble­mer med pas, visum eller andre rejsedokumenter, kan ikke opnå nogen godtgørelse fra Mindventure.

MINIMUM ANTAL DELTAGERE

Der er altid garanteret afgang, også uanset om du blot kommer af sted 1 person.

FLYTNING AF TUR/ NAVNEÆNDRING

Det er muligt at overdrage dit Mindventure til en anden mand og er gratis.

KONTAKT

Telefon: +45 27127838

E-mail: rolfejerskov@gmail.com

Web: www.mindventure.dk

Adresse:

Klerkegade 17b 3th,

1308 Kbh K

Danmark

Bankforbindelse

Spar Nord

Reg. nr.  9314

Kontonr. 2140090363

PERSONDATAPOLITIK

Cookies på Mindventure.dk

Når du benytter mindventure.dk, accepterer du vores persondata politik og brug af cookies.

Privatliv på mindventure.dk

Når du besøger vores hjemmeside, er du helt anonym. Vi får ingen data, der kan identificere dig personligt. Vi kan kun registrere din e-mail-adresse, hvis du selv oplyser den. Det sker, hvis du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbrev eller booker en rejse. Dit navn, din e-mail-adresse m.v. bliver ALDRIG videregivet eller solgt til tredjepart.

Cookies generelt
En cookie er en uskadelig tekstfil, som lagres i din browser, når du f.eks. bruger en given hjemmeside. Det er altså ikke et program eller lign., og den kan dermed ikke indeholde vira, malware eller andet, som kan skade dig eller din computer.

Hjemmesider bruger cookies til at udveksle informationer imellem dig og selve sitet samt gemme disse informationer til næste besøg. De oplysninger, der bliver gemt, er enten nødvendige for brugen af et website eller gør brugen nemmere.

Alle cookies på mindventure.dk er fuldt lovlige og bruges udelukkende til at forbedre brugervenligheden på vores site. Ingen cookies videresendes eller sælges til tredjepart.

For at registrere dit besøg og din brugeradfærd på mindventure.dk lagrer vi en cookie på din computer. Cookien kan ikke bruges til at indsamle oplysninger om dig eller de oplysninger, du har liggende på din computer.

Vi registrerer udelukkende, at du har besøgt vores hjemmeside, hvilke sider du ser, hvor ofte m.v. De oplysninger indgår i en samlet oversigt over alle brugernes adfærd på mindventure.dk, med det formål at forbedre vores hjemmeside til brugernes adfærd. Vi får derfor ikke oplysninger, der specifikt handler om din adfærd på mindventure.dk.

Dine personoplysninger
Mindventure ApS (”Mindventure”, ”vi”, ”vores”) respekterer privatlivets fred for vores kunder og besøgende på vores hjemmeside. Vores mål er derfor klart med denne politik: Vi ønsker – på en gennemskuelig måde – at beskrive for dig, hvordan vi indsamler, viser, overfører og gemmer dine oplysninger, så du føler dig sikker på, at dine personoplysninger er lagret sikkert. Mindventure udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med persondataloven (PDL) og de nye EU-regler for behandling af personoplysninger GDPR.

Dataansvarlig
Mindventure er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på denne hjemmeside.

Kontaktoplysninger
Du kan kontakte os via mail på rolfejerskov@gmail.com

Indsamling af personoplysninger
Hvad er en personoplysning?

Personoplysninger er al slags information, som direkte eller indirekte kan relateres til en fysisk person, der er i live, fx navn, personnummer, adresse, mailadresse og telefonnummer. Det gælder fx også billetnumre, krypterede data og forskellige typer af elektroniske identiteter som IP-numre, hvis de kan knyttes til fysiske personer.

Hvordan vi indsamler personoplysninger, og hvilke oplysninger vi indsamler
Mindventure indsamler personoplysninger på flere måder, men primært fra dig.

Oplysninger, som indsamles i forbindelse med bestilling 
Når du bestiller, indsamler vi de nødvendige personoplysninger fra dig. Det gælder bl.a. navn, fødselsdato, præferencer og eventuelle skavanker. Alle oplysninger indsamles ved hjælp af et elektronisk spørgeskema.

Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt
Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du kontakter os fx via kundeservice, mail, telefon eller på andre måder. Primært indsamler vi de personoplysninger, vi har brug for, så du kan få svar på dit spørgsmål eller behandle din sag. Afhængigt af hvordan du vælger at kontakte os, kan vi også indsamle kontaktoplysninger som mailadresse eller telefonnummer.

Ved personlig kontakt indsamler vi også andre personoplysninger, som du selv vælger at give til os. Det kan fx være oplysninger om allergi, medicinsk tilstand eller andre oplysninger om dig, som er omfattet af bestillingen.

Oplysninger, som indsamles, når du abonnerer på vores nyhedsbrev
Hvis du vælger at abonnere på Mindventures nyhedsmails, indsamler vi din mailadresse for at kunne sende dig e-mails. Vi sender typisk nyhedsmails et par gange om året. Vores nyhedsmails indeholder bl.a. informationer om rejser og rejserelaterede produkter og indhold. De kan også indeholde konkurrencer, spørgeskemaer og reklamer for vores samarbejdspartnere.

Oplysninger, som indsamles ved anvendelse af vores digitale ydelser
Når du bruger en af vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om din brug af tjenesten. Nogle af disse oplysninger kan være personoplysninger, f.eks. dit IP-nummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søgninger du foretager og hvilke rejseprodukter, du er interesseret i.

Oplysninger, som indsamles fra en anden end dig
Ved bestilling og kontakt med os i forskellige sammenhænge kan det ske, at en person giver personoplysninger om en eller flere deltagere. Vores udgangspunkt er, at den, der giver os sådanne oplysninger, har indhentet alle de medrejsendes samtykke til at give sådanne personoplysninger til os. Hvis du ikke selv har foretaget en bestilling, og en anden har foretaget en bestilling, hvor du indgår, indsamler vi personoplysninger om dig fra den pågældende person. Det samme sker, hvis en anden har været i kontakt med os på dine vegne.

Håndtering og lagring af personoplysninger

Mindventures juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger

Mindventure behandler dine personoplysninger i henhold til loven. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber, kan personoplysningen alligevel findes hos os til andre formål. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i.

Mindventure kan desuden behandle oplysninger, der er nødvendige for, at Mindventure kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser går forud for dette. De legitime interesser Mindventure forfølger er blandt andet statistik og markedsføring.

Kundepleje
Vi bruger dine personoplysninger til at give dig service, hvis du kontakter os med spørgsmål, kommentarer eller reklamationer. Vi bruger dit navn og billetnummer til at identificere dig og din rejse. Vi bruger dine kontaktoplysninger, f.eks. mailadresse og telefonnummer, til at kontakte dig i tilfælde af spørgsmål og andre sager. Vi kan også bruge alle de andre personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, til at håndtere dit spørgsmål eller din sag, alt efter hvad der er relevant i en bestemt sag.

Markedsføring
Kundeoplysningerne kan bruges af Mindventure i markedsføringssammenhæng i forbindelse med specifikke rejser inden for Mindventure

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine personoplysninger til at sende nyhedsbrevet til dig, og til at tilpasse indholdet i nyhedsbrevet til netop dig. Det gælder din mailadresse, oplysninger om din rejsehistorik, dit brugsmønster og dine præferencer. Ved hjælp af disse data giver vi dig de tilbud, som vi tror er mest fordelagtige for dig.

Udvikling af ydelser og service
Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler om vores kunder, til at udvikle og forbedre vores produkter og ydelser. Dette gælder vores digitale ydelser, hvor vi analyserer brugeradfærd for at udvikle, hvordan vi præsenterer oplysninger og kampagner samt udformer funktioner. Dette gælder også udviklingen af vores produkter efter kundernes behov og adfærd og f.eks. for at afhjælpe mangler eller forøge sikkerheden.

Hovedsageligt bruger vi anonyme eller anonymiserede data på et aggregeret niveau for at foretage denne type analyse. Det kan dog ske, at vi også bruger personoplysninger, som vi har indsamlet, hvis det anses for at være relevant.

Lovbestemmelser
Dine personoplysninger kan også blive behandlet for, at vi skal være i stand til at opfylde forpligtelserne i henhold til love og regler, f.eks. vedrørende sikkerhed og rapportering.

Lagringstider
Mindventure følger god praksis i rejsebranchen. Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på behandling.

Vi gemmer alle de personoplysninger, som vi indsamler, i vores kundedatabase. I kundedatabasen gemmes personoplysninger i syv år.

Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, gemmer vi dine kontaktoplysninger, så længe du vælger at fortsætte med at modtage nyhedsbrevet.

Mindventures tekniske og organisatoriske foranstaltninger for sikker behandling af dine personoplysninger
Vi foretager løbende foranstaltninger for at opfylde principperne om ”integreret databeskyttelse og databeskyttelse som standard”. Vi evaluerer løbende risici i den personoplysningsbehandling, der finder sted, og tager de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen.

Udlevering af personoplysninger
Apple

Vi anvender Google-produkter og systemydelser til vores interne arbejde. Det betyder, at dine personoplysninger bliver behandlet vha. Google, som har været brugt af os som databehandler. Personoplysningerne gemmes af Google i en cloud-tjeneste indenfor EU. Ved en større IT-incident kan Google overføre personoplysningerne til et tredjeland (dvs. et land udenfor EU/EØS). Denne overførsel sker kun for at beskytte data.

Aftalepartnere og IT-leverandører
Vi bruger en bred vifte af IT-services og IT-systemer i vores virksomhed. I nogle af disse gemmes og administreres personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv og sikkerheden for dine data i al håndtering. Systemerne er installeret lokalt hos os, og det er kun vores medarbejdere, som har adgang til disse oplysninger. I disse tilfælde er der ingen overførsel til tredjepart. Nogle systemer er cloud-løsninger. I disse tilfælde håndteres databehandlingen vha. cloud-løsningen.

Kundedatabase
I vores kundedatabase håndterer vi personoplysninger. Disse systemer er designet til at kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os, og til at kunne håndtere spørgsmål og kundepleje i forbindelse med udførelsen af disse ydelser. Disse systemer kan håndtere alle de personoplysninger, som vi indsamler og også bruges i vores markedsføring til dig.

Webanalysefirmaer
Vi bruger eksterne leverandører til analyse af brugeradfærd på vores hjemmesider og brugerfeedback. Disse virksomheder håndterer personoplysninger som personoplysningsassistent på vores vegne. De oplysninger, det drejer sig om, er først og fremmest oplysninger, der indsamles via cookies og håndteres på et anonymt og aggregeret niveau.

Kontaktydelser
Vi bruger cloud-løsninger til at sende information via email eller nyhedsbrev.

Udlevering til tredje land
Da vi arrangerer rejser til hele verden, er nogle af vores partnere (som hoteller og flyselskaber) uden for EU/EØS-området. Det betyder, at personoplysninger kan blive overført til samarbejdspartnere i disse lande til samme formål, som beskrevet ovenfor, når det er nødvendigt for at levere den ydelse, du har anmodet om. Uanset hvilket land, som Mindventure sender dine personoplysninger til, har Mindventure en forpligtelse til at sikre, at der opretholdes et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger – hvilket Mindventure naturligvis vil gøre.

Dine rettigheder
Nødvendig håndtering af personoplysninger og håndtering på baggrund af samtykket

Persondatabehandling, der er nødvendig for at vi skal opfylde en aftale med dig, eller for at vi skal opfylde en juridisk forpligtelse, er tilladt uden samtykke. Hvis vi skal indsamle og håndtere dine personoplysninger til et andet formål, kræves derimod, at du accepterer behandlingen. Du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, når du benytter vores ydelser på mindventure.dk, ved kontakt med en af vores medarbejdere, hos en samarbejdspartner eller et rejsebureau.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, som du finder ovenfor under afsnittet ”Kontaktoplysninger”. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi slette personoplysningerne og afbryde den behandling, der blev omfattet af dit samtykke.

Det kan ske, at samme personoplysninger behandles både på baggrund af samtykket og fordi oplysningen er nødvendig, eller på grund af andre regler. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage og den behandling, som er baseret på samtykket, ophører, kan personoplysningerne stadig opbevares hos os til andre formål.

Ret til at få information om de personoplysninger, vi har gemt om dig
Hvis du vil have information om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, kan du sende en ansøgning om dette til den adresse, som du finder ovenfor under afsnittet ”Kontaktoplysninger”. Registerudtrækket leveres efter anmodning og er gratis.

Retten til indsigt er beskrevet i § 31 i PDL.

 Spar Nord Bank: 9314 2140090363